СИЛИСТРА МИР 20 / ВОДАЧ

Биографични факти:

Роден е в Силистра, на 52 г. Завършил е СУ ”Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност Право. Бил е съдия в районен съд Силистра до 2000 г. В момента практикува като адвокат в гр. Силистра. Член на Адвокатска колегия – Силистра.

 

 

 

Професионален и граждански опит:
Понастоящем Златко е член на „Да България”. Желанието му е да допринесе включително и на законодателно ниво за необходимите промени в областта на правото и съдебната реформа, за изграждане на независим орган за разследване на корупцията по високите етажи на властта и утвърждаване на принципите на правовата държава, за изработване на законодателство, което да възроди и да защитава интересите на малкия и среден бизнес.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 20

3. Надежда Друмева Бобчева
4. Христо Жоров Иванов
5. Георги Мирославов Момчев

Парламентарни избори в България (2017)