Зарица Георгиева

СОФИЯ МИР 25 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 2

  • Магистър по Международни отношения от университета Комплутенсе,
  • Професионална квалификация от Дипломатическата школа в Мадрид,
  • Работила е в държавната и в европейската администрация, както и в системата на ООН в областта на проблемите на развитието, разоръжаването, човешките права и др.
  • Съпредседател на ПП Зелените от м. декември, 2015 г.

Каузите, които Зарица приема за своя мисия, са чист въздух и грижа за здравето, консервация на океаните, зелена икономика. Като главен координатор за България на Европейски форум Алпбах за последните 10 години е осигурила стипендии за около 20 български студенти. Вярва, че мотивацията се измерва със свършената работа, не със заявени намерения. Убедена е, че призивът за чиста природа и честна политика може да бъде реалност само при наличието на адекватно функционираща правосъдна система като основна гаранция за устоите на държавността, и защита срещу мафиотизирането на държавните структури. Според нея бизнесът може да бъде проспериращ, устойчив, успешен и социално-отговорен.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 25

8. Иван Велков Велков
10. Ивайло Стефанов Попов
11. Петър Пламенов Кърджилов