РУСЕ / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 5

търговвище 22 / ВОДАЧ

Д-р Йордан Куцаров е роден през 1969 г. в гр. Тутракан. Завършил местната гимназия и Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина като Доктор по ветеринарна медицина.

Трудовата му кариера започва в полевата база на Института по зоология на БАН в с. Нова Черна. 3 години е управител на Поддържан резерват „Сребърна“. Близо 8 години е част от най-големия природозащитен проект в България : „Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването по р. Дунав“, финансиран от Световна банка.

От 1988 г. членува и в неправителствената организация – Българско дружество за защита на птиците. През последните години работи като ветеринарен лекар и взема участие в различни природозащитни проекти, главно на WWF България.

Сред авторите на следните по-значими издания:
– Орнитологично важните места в България;
– Атлас на гнездящите птици в България;
Atlas of European dragonflies and damselflies (Атлас на водните кончета в Европа).

Моите причини да вляза в битката за България:

Като човек работил и продължаващ да работи по опазването на българската природа „на терен“, виждам голяма нужда в българския парламент да влязат политици, които да подкрепят усилията, които с моите колеги полагаме! Заедно с убеждението ми, че в българската политика трябва да влязат нови лица , оформя решението ми да подкрепя „Зелените“.

Включването ми в листите на „Зелените“ е по-скоро продиктувано от мнението ми, че партията трябва да има кандидати във всички избирателни райони в страната и то не само по един, за да почне да стои по-сериозно на политическата сцена.