БЛАГОЕВГРАД МИР 1 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 8

Янко е на 38 г., роден в Благоевград. Завършил е ХТМУ – София, Факултет по органични химични технологии, специалност Полиграфия. Възпитаник е на Немската езикова гимназия – София.

Към момента е докторант към ХТМУ – София с научно-изследователска тема „Био-полимери, приложение и употреба“.

Член е на ПП „Зелените“ и работи активно по граждански инициативи на местно ниво, свързани с развитието и налагането на биоразградимите и възобновяеми източници в производството на пластмаси.

Моите причини да вляза в битката за България:

Мотивацията ми за участие в изборите е да имам възможност да работя за опазването на природата и околната среда, като водеща и определяща качеството на живота политика в национален и световен мащаб.