С цел по-продуктивна работа на партията бяха сформирани следните работни групи :

1. „Устройство на държавата“,
координатор: Д. Петрова – denitza.greens (nospam)* gmail.com.

2. „Икономика, бюджет, финанси“,
координатор: П. Ковачев – beroesz (nospam)* yahoo.com.

3. „Околна среда“,
координатор: Кр. Димитрова – kikina.d (nospam)* gmail.com.

4. „Социална политика“,
координатор: Хр. Генев – hr.genev (npspam)* gmail.com.

Очакваме да се включите в работните групи и да споделите своите идеи и виждания. За да го направите – пишете на съответните координатори, които ще ви дадат повече информация. Обсъждането на темите ще става и през форума на Зелените.

* (no spam) = @ за нас е начин да заобиколим събирането на имейли в интернeт и изпращането на spam.