СОФИЯ ОБЛАСТ МИР 26 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 12

Варужан Вартан Апелян

Биографични факти:

Роден в Пловдив през 1977 година.
Семеен с две деца
Завършил Техникума по електроника и електротехника в Пловдив
Има бакалавърска степен по специалност “Технология и управление на транспорта” в РУ “А. Кънчев” и магистърска степен по специалност “Икономика на транспортната фирма” във ВТУ “Т. Каблешков”
Преминал е различни обучения по теми свързани с правата на пътниците и сигурността и безопасността в транспорта

 

Професионален и траждански опит:

Има над 15-годишен опит в областта на транспорта в правителствени и в неправителствени и бизнес организации в България и чужбина.

Интересите му са насочени в областта на устойчивата мобилност и правата на пътниците. Автор е на десетки публикации и участия в публични събития свързани с националната и еврпейска транспортна система. Участвал е в различни доброволчески проекти и инициативи, вкл. в проект за Гражданско наблюдение в полицията.

В момента е член на Управителния съвет на Европейската пътническа федерация (EPF). Ползва английски, холански, руски и арменски езици.

На предстоящите парламентарни избори Варужан участва в листата на Коалиция Да България (Зелените, ДЕОС) в София област, поради ангажираността си с ежедневните проблеми на потребителите, избрали устойчивите форми на обществения транспорт. Вярва, че крайградската и градската железници са незаменимо средство за бързо и удобно ежедневно предвижване до работните места в градовете и биха решили голяма част от проблеми с задръстванията, мръсния въздух и ниските скорости на придвижване.