Валентин Йорданов

Валентин Йорданов е роден през 1968 година в гр. Варна. Завършва средното си образование в ОТМЕ „Антон Иванов“ във Варна.  През 1992 година завършва магистратура в Технически университет във Варна, специалност Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Работи като управител на търговски дружества. Притежава и ръководен опит в Общинската и държавна администрация. Женен, с две деца.

„Ще се боря да запазим най-ценните ресурси на България – хората и природата. Да върнем държавата на гражданите, на които тя принадлежи по право и на която те трябва да са суверен. Ще работя за отпадане на административната тежест при развитието на малкия и среден бизнес в България.“

Валентин е кандидат в 3 МИР Варна с преференция 107.