Валентин Ройнов


Валентин Ройнов е магистър по право от ПУ „Паисий Хилендарски“. Родом от Асеновград, семеен с две деца. Работи като адвокат от октомври 2001 г. Член на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Пловдив. Живее и практикува адвокатска професия в Асеновград. Заема активна гражданска позиция по въпроси. свързани с правата на хората. Не се колебае да отстоява справедливи каузи, костващи много усилия и знания.

Отстояването на конституционните принципи за законност, хуманност, справедливост и равноправие са тези, които бяха потъпкани последното десетилетие. В обществото има усещането за огромен дефицит на законност. Борбата за възстановяването й ме мотивира да се включа в изборния процес.

Огромният „брак“ в законотворчеството на 44-то НС постави под угроза и засегна правата на гражданите.

В следващия парламент адв. Ройнов ще работи за:

  • подобряване на законодателството за постигане за реална защита на потребителите;
  • реални гаранции за спазване на правата на гражданите пред административните органи;
  • подобряване на съдопроизводството;
  • законодателство с грижа за природата;
  • изпълзване със съдържание на понятията справедливост, върховенство на закона, човешки права;
  • ограничаване на административната тежест;
  • децентрализация. 

В медиите: Нова тв Вести