Цанко Арабаджиев


Цанко Арабаджиев е финансист с дългогодишен опит в банковия и застрахователен сектор в България. Притежава бакалавърска степен по „Международни икономически отношения“ и магистърска степен по „ Финанси“ от УНСС. Лицензиран инвестиционен консултант към Комисията за финансов надзор. Член на Изпълнителния съвет на Зелено движение. На 38 години, семеен с едно дете.

„Кандидатирам се за народен представител, защото съм убеден, че е крайно време младите, образовани и необременени хора, да вземем съдбите си в ръце и заедно да построим държава, в която да живеем, следвайки европейски ценности и просперитет.“

В следващия парламент, Цанко ще използва професионалният си опит и умения и ще работи за ускорено икономическо развитие в следните приоритетни области:

  • Намаляване на административната тежест върху малкия и среден бизнес. Максимална дигитализация, ефективно въвеждане на електронно управление и премахване на административния тормоз.
  • Достъп до финансиране на малки и средни предприятия. Прокарване на политики за активно използване на европейски фондове, разработване на банкови и други инструменти и целево финансиране, с цел модернизация и дигитализация на бизнеси. 
  • Увеличаване на добавената стойност в селското стопанство. Насърчаване на поликултурно земеделие като противовес на монокултурно зърнопроизводство. Борба с нелоялните търговски практики и измамите по верига на доставки на храни. Национална политика за съхранение и популяризиране на автентичните храни и местното гастрономическо наследство.