КЪРДЖАЛИ МИР 9 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 2

СОФИЯ МИР 24 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 7

Биографични факти:

Тома–Белев-снимкаТома Белев е роден в Кърджали, живее в София. Професионалните му интереси са в областта на опазване на природата. Лесовъд, природозащитник и специалист по защитени територии.

 

 

Тома определя себе си като прагматик, тъй като кандидатурата му е продължение на това, което прави през последните 25 години. От 1992 година, по времето на 36 НС,  започва да следи какви закони се внасят,  пише становища и предложения по тях, среща се с депутати и участва в работата на комисиите. Член е на природозащитни организации, които в годините на прехода  постигат много в областта на правната защита на природата  и устойчивото развитие. За съжаление много от предложенията на организациите, в чийто екипи е работил Тома,  не биват приети, а за други се водят ежегодни битки за запазването и прилагането им.  Случвало се е дори да не могат да намерят депутат,  който да внесе техните предложения за гласуване. Затова и една от причините Тома да се включи в битката за новия български парламент е хората с неговите идеи и интереси да имат свой представител в Народното събрание. Това смята да положи усилия в правната защита на човешкото достойнство и човешките права.  

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 9

3. Николай Янков Сиджимов

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 24

9. Мария Любомирова Кавлакова
15. Калин Апостолов Ангелов
16. Петър Йорданов Василев