инж. Стоян Кънев


Инж. Стоян Кънев е роден през 1978 г. Магистър по Богословие, магистър по Телекомуникации, бакалавър по Електроника, офицер от запаса, член на „Български център за зелена икономика” и „Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО”. Преподавал е по дисциплините „Измерване в комуникациите” и „Радиовълнова техника”. 

Той е един от пионерите допринесли с трудa си за развитието на телевизионните и интернет мрежи в Пловдивска и Бургаска област. Добре запознат с проблемите на малките общини, бивш кмет. Организатор и участник в редица протести и комитети за защита на околната среда и правата на човека. 

Лична кауза: справедливост и правилно работеща, независима съдебна система, която да гарантира чиста околна среда. Неговият девиз е:  „Справедливостта е другото име на Доброто”. 

В последните седем години той се доказа като изявен борец за справедливост и човешки права, касаещи околната среда, като участваше по един или друг начин в 16 съдебни  дела срещу  различни институции, включително и Министерски съвет. По същите теми е сезирал прокуратурата и ред други държавни и европейски  институции с над 30 сигнала и петиции. Добре познава начина, по който „работи” съвременната прокуратура и е съвсем наясно, че там е нужна спешна законова промяна, която да гарантира правата, защитата и конституционната свобода на всички български граждани.