Сашо Попов


Сашо Попов е туристически организатор, гид за спелеоложки, археоложки и исторически обекти за деца и възрастни, участник в множество проекти за развитие на туризма по Дунав и Русенска област, двигател за създаването на нови туристически продукти, с доказан мениджърски усет.

От 2012 г. е председател на Туристическо дружество „Приста“ – Русе, което има понастоящем около 400 членове, разпределени в 8 клуба по интереси.

По образование е педагог и историк-археолог, учил в Софийски университет  „Св. Кл. Охридски”. От над 30 г. е и спелеолог и инструктор по спелеология, изследовател на българските пещери.

Член на ПП Зелените / Зелено движение, от създаването на русенската група. Активен участник във всички местни акции и протести за опазване на българската природа.

В следващият парламент ще работи за опазване на околната среда и устойчиво развитие на туризма. 

„Опазвайки околната среда и неповторимата Дунавска природа, ние подобряваме условията за поминък и възможностите за създаване на нови приключения в региона. А работата с деца носи удовлетворението, че даваме заряд и вдъхновение на тези, които ще дойдат след нас. От нас зависи да съхраним уникалните си природни ресурси, да сме креативни и подобрим икономическия облик на региона!“

Линкове към социалните мрежи:

Facebook