СЛИВЕН МИР 21 / ВОДАЧ НА ЛИСТА

Биографични факти:

Ренета има образователна степен „професионален бакалавър”, специалност „Икономика и туризъм”, като в момента учи за придобиване на второ висше образование по специалност “Газова, горивна, пречиствателна техника и технологии“.
В началото на професионалния си стаж работи в областта на туризма, ресторантьорството и хотелиерството. Хотелът, в който работи, печели първата награда за Екологичен хотел в България, а Ренета е избрана за Млад мениджър на 2011 г.

След това насочва усилията си за развитие на екологичния и селски туризъм. Разработва паралелно с това и клуб по конен спорт. В него активно се занимават и до сега деца на различна възраст, а също и се провежда терапия на деца в неравностойно положение. Последните три години развива строителна фирма и фирма за продажба на природен газ.

Моите причини а вляза в битката за България:

Включвала съм се неведнъж и в различни проекти и инициативи, а също протести за опазване на околната среда. Проекти свързани с развитие на малкия и средния бизнес, на занаятчиите, на град Сливен.

Смятам, че обстановката, в която по места местните предприемачи се борят, за да отстояват правата и да градят бизнеса си, са пагубни за развитието на икономиката като цяло. Неефективната администрация и монополистите задушават все повече бизнеса, това най-вече се усеща в страната. Липсата на ясни правила и срокове за изпълняването на услугите обрича на фалит малкия и средния бизнес и водят до масово разочарование. Крупните инвеститори също не са защитени или поощрени да залагат не несигурна и корумпирана почва. Облекченията за бизнеса са все още мит, а не реалност. Банките все още притискат инвеститорите с неефективни правила и срокове. Само 8%, или 43 броя държавни регистри са свързани и могат да обменят информация с останалата база данни, 44% от администрациите не разполагат със система за управление на тази информация, а 63% от тях дори нямат екип за поддръжка. Ежедневният сблъсък с цялата тази неефективна система ме накара да преразгледам не само бизнеса си, но и желанието да остана в България. Това, което на този етап ме крепи, е вярата, че може да съществува една България – преобразена и възстановена като европейска държава. Това започва само от разбирането на всеки един от нас, че само гражданското общество и съвместната работа на политическа почва могат да променят статуквото.

Всеки един български гражданин трябва да вижда и да усеща приоритетите, в които се развива държавата му, да има визия накъде вървим, ясно да вижда промените, да има отчетност не само от страна на администрацията, но и от страна на политиците. Мога да вложа силите си това да стане факт.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 21

2. Николай Янков Сиджимов
5. Михаил Христов Боев
8. Дарина Минкова Петрова

Парламентарни избори в България (2017)