МОНТАНА, МИР 12 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 2

ДОБРИЧ, МИР 8 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 8

 Биографични факти:

Роден в гр.Берковица, на 45 години

Магистър по Екология

Работи като експерт в Българска фондация Биоразнообразие.


Професионален и граждански опит:

Петко има над двадесет години професионален опит в опазване на природата, защита на водите, земите и горите, и развитие на зелена икономика в България. С активна гражданска позиция за реформа и постигане на независима правосъдната система. Член-учредител на Политическа партия Зелените. Влиза в битката за България, за да помогне да отвоюваме държавата от олигархията и да я върнем в ръцете на гражданите, за да превърнем страната в приятно, чисто и здравословно място за живот, с благоприятни условия за развитие на предприемачество, основано на опазване и устойчиво ползване на природните ресурси, място, където всички са равни пред законите и виждат ползата от тяхното спазване.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 8

7. Надежда Костова Пампорова