ПЛОВДИВ ОБЛАСТ МИР 17 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 2

ПЛОВДИВ МИР 16 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 11

Петър Пейчинов

Биографични факти:

Петър е на 38 г., роден в Асеновград.
Завършил е право в ПУ „Паисий Хилендарски”. Част е от Адвокатската колегия – Пловдив от 2006г. Участник е в Националната програма „Управленски умения” 2010-2011г. към Българското училище за политика „Димитър Паница”. Общински съветник, мандат 2007г.-2011г.

 

 

Професионален и граждански опит:

Понастоящем Петър е част от гражданския екип на „Зелените за Асеновград”. Ангажиран е и с дейностите на Сдружение „Център за местни инициативи и развитие”, чиято гражданска активност е насочена към благотворителност, доброволчество, екотуризъм и др. През 2016г., екипната работа на тази проактивна общност, води до реализацията на първата Местна гражданска инициатива по Закона за „референдумите” в Асеновград – „ЗА, Общинска полиция!”. Сред причините да влезе в битката за България са създаването на ефективно работещата правосъдна система, която навреме санкционира злоупотребата с националното богатство, обществена подкрепа за достиженията на демокрацията и икономическо развитие като условие за подобряване на жизнения стандарт.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 16
7. Милена Иванова Найденова
8. Георги Румянов Стойчев
9. Добромира Иванова Григорова

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 17

4. Константин Атанасов Костадинов
5. Андрей Христов Ралев
6. Никола Василев Йорданов

Парламентарни избори в България (2017)