БУРГАС ОБЛАСТ, МИР 2 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 9

Биографични факти: Финансист, еколог и ИТ специалист. Основател на Сдружение „Рекичка“, нестопанска организация, успешно реализирала международни проекти за опазване на биоразнообразието и промотиране на екотуризма в България. Успешна кариера като финансов директор на едно от водещите публични дружества със специална инвестиционна цел.
Професионален и граждански опит:

 

В началото на кариерата си Павлина е работила като икономически и разследващ журналист във вестник „Капитал“. Тя е популярен експедиционен каякар и през последните 20 години е изминала над 20,000 километра като участник в гребни експедиции по европейските реки. На местните избори през 2015 реализира един от най-високите резултати за “Зелените” като кандидат за кмет на район “Лозенец” и общински съветник. Приоритетите в политическата й работа са създаване на електронно правителство и подкрепа на иновациите и информационните технологии, създаване на Национална кампания за обучение на населението – как да работи с компютри и да ползва електронните услуги, работа по развитието на регионите и намаляване на дисбаланса между тях в икономически социален план. Има амбиции да работи за осъществяване на реформа в здравеопазването, електронна здравна каса и изграждане на професионална администрация и други.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 2

2. Даниела Стоянова Божинова
8. Константин Атанасов Костадинов