КЪРДЖАЛИ, МИР 9 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 3

СЛИВЕН 21 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 2

Николай–Сиджимов-снимка

Роден и израснал в Кърджали.

Завършил е Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от 1991 работи като еколог в Община Сливен.

През 1998 с приятели и колеги основават Регионалния център за икономическо развитие, който инвестира в развитието на МСП в региона, изгражда Бизнес инкубатор и създава гъвкави финансиращи програми.

В момента е Изпълнителен директор на Асоциацията на еколозите от общините в България – Национална професионална организация с 24-годишен опит в областта на околната среда, местното самоуправление и професионалното развитие.

Николай Сиджимов: Моята основна насока ще бъде да се подобри рамката на управлението на околната среда, особено в частта си за управление на отпадъци и замърсяване на въздуха. Да подпомогнем местните власти с цел подобряване на местното самоуправление, постигане на социално-икономическо устойчиво развитие и да постигнем по-висока обществена ангажираност.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 9

2. Тома Георгиев Белев

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 21

1. Ренета Петрова Томова
5. Михаил Христов Боев
8. Дарина Минкова Петрова