НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА-ПОПОВА е  съучредител на Политическа партия „Зелено движение“ (www.zelenite.bg).

Завършила магистратура по “Управление на градската и околната среда” от Университет Вагенинген, Холандия (2001) и бакалавърска степен в Американския университет в България, Благоевград, с двойна специалност по “Приложна икономика” и “Бизнес администрация” (1999).

Притежава повече от двадесет години опит като консултант и ръководител на проекти, финансирани със средства на европейските фондове и международни финансови организации в областта на управление на отпадъците и водните ресурси, адаптация към климатичните промени, обществено участие и достъп до информация, подкрепа при създаване на малки и средни предприятия на социално слаби граждани и  разработка на програми за преквалификация и обучение през целия живот.

Приоритети за работа в следващото Народно събрание на Наталия Димитрова ще бъдат:

  • подобряване на качеството на въздуха в българските градове; 
  • развитие на железопътния транспорт като по-екологична алтернатива на придвижване и подпомагане на местното и междурегионалното икономическо развитие; 
  • зеленото предприемачество и иновациите като движеща сила за развитие на българската икономика;
  • насърчаване на гражданското образование в училищата; 
  • сътрудничество между университетите и бизнеса за подобряване на практическата насоченост на висшето образование като мярка срещу изтичането на квалифицирана работна ръка извън страната.