БЛАГОЕВГРАД, МИР 1 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 3

Биографични факти:

Има съвместна магистърска степен по “Управление на градската и околната среда” от Университет Вагенинген, гр. Вагенинген и Института по градоустройствени изследвания, в Ротердам, Холандия.
Дипломната й работа се фокусира върху ролята на малките и средните предприятия в предоставянето на градски комунални услуги.
Завършила е бакалавърската си степен в Американския университет в България, Благоевград, с двойна специалност по „Приложна икономика“ и „Бизнес администрация“.

Професионален и граждански опит:

Наталия се занимава с икономика и урбанистика.  От петнадесет години работи като консултант по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и международни финансови организации, в области като: водоснабдяване и канализация; управление на отпадъците; изменение на климата; опазване на околната среда;  борба с корупцията; преквалификация на социално маргинализирани групи и разработка на програми за обучение през целия живот. Г-жа Димитрова е работила като експерт по редица проекти с организации като: община Благоевград, община Варна, Американски университет в България, Център за изследване на демокрацията; Регионален екологичен център за ЦИЕ; Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Програмата на ООН за развитие. Смята, че не може да постигнем икономически просперитет, без да спрем да се тровим от въздуха, който дишаме и без да облагородим средата, в която живеем.