Момчил Тачев


Доц. д-р Момчил Тачев преподава „История на изкуството и дизайна“ и „Дизайн на градска среда“ в Технически университет- Варна. Водил е лекционни курсове по „Дизайн на детска среда“, „Съвременни концепции в дизайна“, „Естетика на съвремието“ и др.

Публикувал е монография и повече от 35 статии в различни области от дизайна. Обучавал е англоезични студенти по Еразъм в специалност „Индустриален дизайн“. Завършил национална художествена академия – София с дипломна работа на тема : „Най-нови тенденции в пространствения дизайн в края на XX век“. Обучен е по програма „Еразъм“ за преподавателска мобилност в „Трансилванския Университет“  – Брашов, Румъния.

Изнасял е лекционни курсове по «Дизайн на градска среда» ( програма «Еразъм“ за преподавателска мобилност) в Университет “Константин Философ“ – Нитра, Словакия; “ISIA”- в Istituto Superiore per le Indusrie Artistiche – Firenze; Industrial & Communication Design ISIA – Firenze, Италия.  

Има опит с дизайнерско проектиране на рекламни знаци и екстериорна реклама; външни декоративни тенти, козирки, конструкции и функционални съоръжения за градска среда – с над 30 реализирани авторски дизайнерски проекта.  Взел е участие в 8 изложби, 4 откривания на изложби с авторски анализ на експозициите.

Доц. Момчил Тачев е на мнение, че средата на живот определя психическото състояние, самочувствието, мотивацията. Смята, че е крайно време в градовете да се започнат спешни мерки за спиране на презастрояването в централните части, да се работи за създаване на нови тревни площи и паркова среда и по въпроса за устойчивото развитие на градовете. Биофилията като нова вълна в архитектурата и дизайна следва да намери място и в нашите градове. Опазването на културното наследство и  неговото адекватно експониране в градската среда е предизвикателство, но доц. Тачев  анализира проблема и алтернативите за неговото решаване от години във свои изследвания.  Истинският културен и еко туризъм е линията, която според него е бъдещето пред развитието на този отрасъл. Но от друга страна в планините следва да се засили контрола и да се спре изсичането на стари гори, унищожаването на горските пътища и разрушителните последици от обезлесяването. Феодалните структури на дърводобивните фирми и тяхната политическа шапка, следва да се премахнат.  Горските служители  имат знанията и уменията, но им е нужна подкрепа от държавата, за да се справят с този и съпътстващите го проблеми във нашите планини.

Момчил е роден и израстнал в гр. Варна, живял е в Казанлък и София.

„Законът трябва да е еднакъв за всички, контролът и публичността са инструментите за борба със всички недъзи и вредни практики“