Милен Стоянов


Милен Стоянов е роден във Враца, живял е във Враца, Велико Търново, София (най-дълго) и сега живее в едно от най-малките села в България, Мало Пещене. Завършил е Военния университет „Васил Левски“. Биоземеделец от 2005 г. Учредител на Българска Асоциация Биопродукти (БАБ) в края на 2009 г. Един мандат е председател, а в момента член на Управителния съвет. През годините БАБ става едно от най-уважаваните сдружения в земеделието.

„БАБ има съществена роля за формиране на политиките по отношение на земеделието и в частност на биоземеделието. БАБ има роля за осмислянето на цялата идея и превръщането на българския Закон за ГМО в един от най-рестриктивните в света. „

Активен участник е в протестите срещу технологията фракинг за проучване и добив на шистов газ в България.

Един от организаторите е на „Марш за добра храна“ като част от общоевропейска инициатива. Съорганизатор е като член на УС на БАБ на протестите на биопроизводителите (впоследствие подкрепени от още 12 сдружения) срещу откритата война на управляващите с тях, спомогнали в огромна степен за смяна на министъра на земеделието, храните и горите.

Активен участник е в дейностите по забрана на неоникотиноидните пестициди, доказано най-вредни за пчелите. В момента участва в кампания за забрана на всички пестициди, вредящи на пчелите.

Най-важните приоритети на Милен в следващия парламент:

  • реформа на съдебната система, която да доведе до реално премахване на корупцията.
  • медийна свобода, която да доведе до заслужено място на медиите на четвърта власт.
  • промяна на политиката в земеделието, която да даде възможност на малките производители да бъдат конкурентноспособни, което би довело до по-високо качество на храните, по-голямо разнообразие на предлаганите продукти, диверсификация на рисковете в земеделието.
  • създаване на добра икономическа среда, която да се превърнe в локомотив на икономическото развитие в страна, а то да доведе до привличането на емигриралите българи обратно в България.

„Гениалният Оскар Уайлд казва „Когато бедността се промъква през вратата, любовта с едно плясване на крилата изхвръква през прозореца.“ Нека върнем любовта във всеки български дом.“