Милена Найденова


Милена Найденова е част от екипа на „Зелено движение“ в Пловдив. Икономист и педагог по образование, общественик и участник в гражданските инициатива за опазване на зелената система на града. Милена има над 15 години опит в сферата на образованието и финансовия контрол. 

„Моите лични приоритети, в които искам да вложа знанията, опита и енергията си, са:

  • Опазване и рационално използване на природните ресурси. Пълен контрол върху отпадъците, качеството на въздуха, почвата и водите;
  • Ориентация към зелена и кръгова икономика с висока добавена стойност;
  • Повишаване на качеството на образованието чрез въвеждане на нови интерактивни методи и реформа в системата за разпределение на финансовите ресурси;
  • Създаване на благоприятни условия за разкриване на зелени работни места и свободно предприемачество.

Участвам в изборите, защото търся далновидна политика с визия, ориентирана към поколенията след нас, базирана на  устойчивост и адекватност. Искрено се надявам, че „тъмните“ времена, в които се работеше „на парче“ приключиха и е дошло времето на идеите, решенията, ценностите и новото мислене. 

Време, в което ще искаме да живеем тук и сега в България!“

Милена е кандидат в 16 МИР Пловдивс преференция 105.