ПЛОВДИВ-ГРАД, МИР 16 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 7

Родена и живее в гр. Пловдив. Завършила е висше икономическо образование в С.А. „Д. А. Ценов” гр. Свищов и педагогическа правоспособност в Технически университет- София, филиал гр. Пловдив. Практикува като финансов консултант и счетоводител на свободна практика. Учредител и към настоящия момент член на управителния съвет на сдружение „Открития“- неправителствена организация за алтернативни методи и системи за обучения на деца.От четири години работи със „Зелените“ в неравностойната битка за по-зелен и по-чист град Пловдив.

Милена Найденова: Познавам и мечтая да виждам истинското лице на родината си – красивата, чиста природа и прекрасните ни деца. Не искам да живея на друго място, тук е моят дом и няма да остана безразлична към това, което се случва с него.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 16

8. Георги Румянов Стойчев
9. Добромира Иванова Григорова
11. Петър Атанасов Пейчинов