ВРАЦА, МИР 6 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 3

Милен–Стоянов-снимка

Роден във Враца и живял там до завършване на средно образование. Има висше образование с инженерна специалност.

Понастоящем е жител съм на с. Мало Пещене, община Враца.

Биоземеделец, съучредител на Българска асоциация Биопродукти (БАБ), член на управителния съвет и бивш неин председател.

Милен Стоянов: Отдавна съм наясно, че ако чакам друг да свърши нещо в полза на мен, семейството, общността, то значи да не дочакам. Като член УС на БАБ имах възможност да работя с качествени хора, от които научих как се печелят войни без да има битки. Това беше само в областта на земеделието. Сега искам същото да стане за всичко на нашите 111 хил. кв. км. българска територия, за всеки неин гражданин, независимо от социален статус, етническа и религиозна принадлежност, пол, регион. Получих знания и опит, време е да ги приложа по-мащабно. Да ги предам и на други хора.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 6

5. Анна Пелова
6. Николай Румянов Николов
7. Андрей Николаев Ковачев