ВАРНА, МИР 3 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 9

Милен–Славов-снимка

Милен Славов е инженер по електроника и автоматика. От 24 години работи в една от най-успешните промишлени компании в България „Солвей Соди“ АД, гр. Девня.

През 2005 участва в учредяването на гражданско сдружение „Зелена Варна“ издигнало за своя кауза спиране на презастрояването и спасяването на зелените системи на Варна. Съучредител през 2012 на ГС „Варна диша“, добило известност с борбата си за срещу заграбването и застрояването на Морската градина на Варна. За тази цел сдружението инициира, организира и проведе стотици мероприятия, между които много протести, информационна кампания, флаш моб „Живото знаме“, засаждане на дръвчета, почистване и прекопаване на градинки, демонстративни разходки в парка и т. н. В Интернет има изобилие от клипове, статии, снимки и други материали,  свързани с дейността на сдружението.

Има голям интерес към ВЕИ и масовото им използване. Има собствени разработки на електронни устройства, между които и контролер за управление на паразитния товар на хибридна електростанция (до 10 кВт).

Милен Славов:Моите причини да вляза в битката за България: От много години се боря с презастрояването на гр. Варна, унищожаването на зелените площи и Морската градина. Основните причини за да се случва това са не работеща правосъдна система и корупция по всички етажи на властта.“

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 3

4. Илиян Иванов Илиев
6. Цанко Руменов Арабаджиев
7. Емилия Боянова Балчева