РУСЕ 19 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 7

ТЪРГОВИЩЕ 28 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 3

Професионална сфера: планински водач, екскурзовод, експерт по туризъм на свободна практика. Работи и по проекти за регионално развитие в сферата на туризма, разработване на туристически маршрути, реклама в туризма и др. Акценти в тази сфера предимно са природно ориентираният туризъм, защитените територии, биоразнообразието, приключенията и селата в България.

Моите причини да вляза в битката за България:
От почти 10 години участвам в кампании срещу застрояване на национални и природни паркове, близък съм с екологичната общност в България и вярвам, че сред нея са едни от най-будните граждани в страната. Живея в Русе, който, като всеки един голям град, страда от проблеми с въздуха, чистотата на околната среда и липса на цялостна визия за развитие като устойчива туристическа дестинация, обърната към природата – в случая уникалното Дунавско поречие и долината на река Русенски лом.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 19

5. Анатоли Петров Казаков

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 28

1. Анатоли Петров Казаков