Процедурата за членство е в няколко стъпки:

1. Ако сте решили, че искате да станете един от Зелено движение, трябва да попълните това заявление-декларация.

2. Изпратете попълненото заявление-декларация по пощата на адрес: София 1000, П.К.1554 за ПП Зелено движение. Освен това (по възможност) изпратете копие на заявлението по електронна поща на info@zelenite.bg

3. Заялвението ви за членство ще бъде разгледано и одобрено на следващото заседание на Националния съвет на Зелено движение или на местната организация във вашето населено място, ако има такава.

4. За да придобиете правата на член на Зелено движение, трябва да платите своя членски внос. Как става това можете да разберете тук.

След това купонът започва!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

За да стане и останете пълноправен член, ПЛАТЕТЕ ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС сега.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Можете също так да се свържете с Местните организации и представители на Зелено движение най-близо до вас.