Процедурата за членство е в няколко стъпки:

1. Ако сте решили, че искате да станете един от Зелените, трябва да попълните това заявление-декларация.

2. Изпратете попълненото заявление-декларация по пощата на адрес: София 1000, П.К.1554 за ПП Зелените. Освен това (по възможност) изпратете копие на заявлението по електронна поща на info@zelenite.bg

3. Заялвението ви за членство ще бъде разгледано и одобрено на следващото заседание на Националния съвет на Зелените или на местната организация във вашето населено място, ако има такава.

4. За да придобиете правата на член на Зелените, трябва да платите своя членски внос. Как става това можете да разберете тук.

След това купонът започва!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

За да стане и останете пълноправен член, ПЛАТЕТЕ ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС сега.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Можете също так да се свържете с Местните организации и представители на Зелените най-близо до вас.