Контакт

Аглика Крушовенска

aglika @ zelenite.bg, 088 651 7950

Димитър Димитров

dimi @ zelenite.bg, 089 923 2191