СОФИЯ МИР 24 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 9

Биографични факти:

Мария Кавлакова е родена и изрaснала в София. Бакалавър Икономика на масмедиите и магистър Връзки с обществеността. Говори английски и френски. Създател и участник в обществени каузи. Човек със силно изразено чувство за справедливост. Такова е и семейството на Мария, в което растат двете ѝ деца. Мария Кавлакова е един от стълбовете в битките за запазването на последните незастроени кътчета по Черноморието ни, заплашени от корупция и незаконни строителни разрешения. Създател е на обществената кауза “Обещай, че ще гласуваш!” – първата независима инициатива за принципно повишаване на избирателния вот без конкретна партийна агитация. Инициатор и на уникалната гражданска инициатива 240/240/240, в която чрез автентичен метод във Facebook, 240 граждани задават 240 въпроса на 240 депутати от 42-то Народно събрание. Съмишленик на редица граждански инициативи, сред които Софийски дискусионен форум – организация с фокус към проблемите на посттоталитарното общество и „Гласувай без граници“

Мария Кавлакова е член на „Зелените“ и казва “ Да, България!”. Твърдо решена е да продължи работата си в името на устойчивото развитие на страната ни.

 

Моите причини да вляза в битката за България:
Чаках достатъчно дълго!
Научих прекалено много!
Имам какво да дам на обществото ни!

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 24

7. Тома Георгиев Белев
15. Калин Апостолов Ангелов
16. Петър Йорданов Василев