проф. Любомир Македонски


Проф. Любомир Македонски е доктор на химическите науки, дългогодишен преподавател в Медицинския университет във Варна. Роден и живее във Варна.Наред с преподавателската си дейност е участвал в множество проекти в областта на подобряването на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната среда и др. Автор е на повече от 150 научни публикации в реферирани международни научни издания и над 80 участия в научни форуми. 

Проф. Македонски е съосновател на лаборатория „Околна среда и здраве“ и акредитирана лаборатория „Лаборатория за изследване на морски ресурси и аквакултури“, както и на „Иновационен център по екологично чисти храни“. През последните 20 години лабораториите работят по мониторинг на качеството и безопасността на морските храни и използването им като биоиндикатори за замърсяването на морската екосистема.

“Моята кауза е да популяризирам науката и научния подход за справяне с обществени предизвикателства, свързани с опазване на околната среда и човешкото здраве.Чистата околна среда е ключът към човешкото здраве.“

проф. Македонски е кандидат в 3 МИР Варна с преференция 116.