Лили Михайлова


Лили Михайлова е юрист и сертифициран медиатор. Разглеждала е и е решавала множество конфликти. Познава добре механизмите за решаване на спорове и противодействие на противоправно поведение. Дълги години е част от НПО сектора. Има опит с дела, в съответствие с европейското право за защита правата на човека и стратегии за застъпничество. Да бъде юрист за нея означава да запознае нуждаещата се страна с всяка една хипотеза, в която може да попадне при вземане на дадено решение.

Лили е семейна с две деца. Израснала е в голямо семейство и е научена, че едно винаги може да се раздели на три, както и да се съобразява с тези, които я заобикалят.  Възпитана е да се отнася с уважение и професионално отношение спрямо хората и никога да не съди някого, преди да знае причината за постъпките му.  

Още от младежките години е изпитала на гърба си множество негативни  последици от неравно третиране и непряка дискриминация, изразени в училище, при кандидатстване за работа, в публичната администрация, дори и в градския транспорт. Това я прави човек, който много добре знае последиците от действията и бездействията.

Като народен представител иска да:

  • работи за радикална  демокрация, за да бъдат чути позициите на всички граждани от всякакви групи и всяко решение да е сериозно премислено.
  • да защитава принципите на социална справедливост, за да живеем в общество на равенство и търпимост, да няма различия и расизъм, а да има равни възможности за всеки. Счита, че „докато продължаваме да се делим на бедни, богати, здрави, болни, роми и българи, ще бъдем много удобен инструмент за упражняване на манипулации от страна на управляващите.“
  • допринесе в държавата ни да има стабилност, прозрачност и контрол.
  • предлага и защитава реформи в образователната система, включително и във връзка с обучението по време на Корона кризата. 

Кандидат съм , защото се убедих, че всеки един от нас може да въздейства. Имаме огромна нужда от честни и прозрачни избори. Важно е да гласуваме активно, защото промяната идва от нашата воля, амбиция и решителност. Дойде моментът да се защитим, да спрем да живеем в страх, паника, бедност и политическо безразсъдство! Ако ми се доверите, ще положа дължимата грижа за да има ред, справедливост и организираност, да постигнем мир, взаимодействие и сътрудничество!