Лъчезар Попов


Лъчезар Попов е роден и живее във Варна. Завършва с отличие Американския университет в България със специалност англоезична и френска литература. Продължава образованието си в САЩ, дипломирайки се като магистър по англоезична и сравнителна литература в University of Miami.

Лъчезар е изследовател в областта на хуманитаристиката и университетски преподавател. Заема академични длъжности в University of Miami и University of Arkansas (САЩ). От 2011 г. е преподавател по общ и специализиран английски език в Медицинския университет във Варна.

Научните публикации на Л. Попов осветляват пресъздаването на медицински, юридически и екологични теми в художествената литература и киното. 

„Пандемията от COVID-19 следва да осъзнаем преди всичко като екологичен проблем. Също като останалите пандемии от последните десетилетия, COVID-19 е последица от ускоряващото се навлизане на човешката дейност в хабитата на изолирани животински видове, които носят унищожителни и за хората микроорганизми. Оттам и неминуемия извод, че здравето на човека е неразривно свързано със съхранението на екосистемите. Възприемането на идеята за „Едно Здраве: Човек и Природа“ като сърцевина на политиките в здравеопазването и опазването на околната среда е решаващо за оцеляването ни като цивилизация и биологичен вид.“