ХАСКОВО МИР 29 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 7


Красимир Вълев
Красимир Вълев:  Моите причини за да вляза в битката за България: Дългогодишният период от 5 години насам свързан с ТЕЦ-овете, рефлектиращ върху населението екологично, битово, застрашаващ националната сигурност и плавно преминаване към ВЕИ като заместител и източник на електроенергия от позицията на ПП“Зелените“ в коалиция с“Да, България“ и ДЕОС относно Европейските директиви в Европейския парламент.
Откриване на профилирани паралелки в Професионалните гимназии с помощта на Министерството на образованието и науката в област Хасково свързани с Възобновяемите енергийни източници.
Откриване на лицензирани производствени бази:
-за електронни елементи;
-за компоненти;
използващи се към ВЕИ.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 29

1. Владислав Панев
5. Иван Филипов Ванчев
8. Димитър Константинов Иванов
9. Живко Николов

Парламентарни избори в България (2017)