Бургас (МИР 2) / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 8

Пловдив-област (МИР 17) / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 4

Биографични факти:

Роден е в Бургас, на 40 години. Завършил е Нов Български Университет – София, Юридически факултет, специалност Право. Възпитаник е на Английската Езикова гимназия – Бургас. Практикува като адвокат в гр. Пловдив. Член на Адвокатска колегия – Хасково.

Професионален и граждански опит:
Понастоящем Константин е част от гражданския екип на „Зелените за Асеновград”. През 2016г. екипната работа на тази местна гражданска общност и неговата роля в качеството му на председател на Инициативен комитет, доведе до организирането на първата Местна гражданска инициатива в Асеновград по Закона за „референдумите” – „ЗА, Общинска полиция!”. Член е на Управителния съвет на НПО „Център за местни инициативи и развитие“ – Асеновград, в която работи активно по граждански инициативи на местно ниво, свързани с развитието на екотуризма, доброволчеството, както и благотворителни такива. Сред личните му причини да влезе в битката за България са желанието да допринесе и на законодателно ниво за необходимите промени в областта на правото и съдебната реформа, за утвърждаване на принципите на правовата държава, за изработване на законодателство, което да възроди и да защитава интересите на малкия и среден бизнес. Също така за повишаването на икономическия растеж, свързано с устойчиви „зелени“ политики, опазващи естествените ресурси и дадености на България.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 2

2. Даниела Стоянова Божинова
9. Павлина Илиева Кушалиева

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 17

2. Петър Атанасов Пейчинов
5. Андрей Христов Ралев
6. Никола Василев Йорданов