ХАСКОВО МИР 29 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 9


Живко НиколовБиографични факти: Живко е женен с три деца. Роден през 1980 г. в гр. Хасково. Завършва Икономически техникум – гр. Хасково и висше образование в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов, специалност „Счетоводство и контрол”. От 2005 г. досега е работил в държавната администрация и в банковия сектор.

 

 

Живко Николов:  Моите причини да вляза в битката за България: Уверен съм че зелената политика не е мръсна дума, а реална възможност за устойчиво развитие и икономически ръст. Крайно време в България да се чуе гласът на гражданското общество и всички наши усилия ще бъдат насочени към създаването на реална демокрация. Решен съм да работя, за да съхраним България за нашите деца и мисля, че това е ангажимент на всеки от нас.