Зелено движение се развива!

Зелено движение не получаваме държавна субсидия за своята дейност. Финансираме се единствено от членски внос и дарения на наши членове и симпатизанти.

Работата на доброволци и симпатизанти винаги е в пъти по-ползотворна ако бъде подкрепяна професионално. Това и нашата цел – да изградим организация, която с умножава усилията на много от нас. Затова имаме нужда и сме благодарни на всеки, който реши да ни подкрепи финансово.

Средства са ни нужни най-вече за следните приоритетни цели:

  • професионални сътрудници, които да ни помогнат нашите идеи и усилия да има по-голям ефект
  • провеждане на местни и национални кампании – медийна работа, отпечатване на материали, срещи по места
  • предизборни кампании

Можете да изберете кой тип от разходите искате да покрие вашето дарение.

Дарителска сметка

BG68PRCB92301026238121

Титуляр на сметката е ПП Зелено движение.

При превод по банков път посочвайте вашето ЕГН в полето за основание на превода. Тази информация се изисква по закон от Сметната плата. Ако не разполагаме с нея, няма да можем да използваме вашето дарение.

Aко общият размер на дарението ви като физическо лице надхвърля размера на минималната работна заплата (460 лв.), попълнете и ни изпратете сканирана декларация за произхода на дарените средства на имейл: info@zelenite.bg и оригиналът задължително трябва да бъде изпратен по пощата на адрес: гр. София, 1164, ул. „Драган Цанков“ 12-16, ет. 2, ап. 7.

Тази информация ни е необходима, за да спазим изискванията на Сметната палата за публичността на дарителите, както и на Закона за политическите партии, според който партиите не могат да получават анонимни дарения. Ако не ни изпратите тази информация, няма да можем да използваме направеното дарение.

Членски внос през PayPal (в Eвро)

Personal Info

Donation Total: €30.00

*Наредителят на дарението трябва да е физическо лице и сумата да не превишава 10 000 лв.