Зелено движение е част от коалицията ``Демократична България``

Зелено движение се явяваме на предсрочните парламентарни избори на 11 юли 2021 година като част от коалицията “Демократична България – Обединение“.

Трите партии в коалицията „Зелено движение“, „Демократи за силна България“ и „Движение Да, България“  сме създали коалицията „Демократична България“ със следните приоритетни области: правосъдие и борба с корупцията; образование; просперитет; по-сериозна интеграция в Европейския съюз и НАТО; електронно управление; опазване на околната среда; енергетика.

Номерът на бюлетината е 23.

КАНДИДАТИ НА ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ

МИР 1 – Благоевград

МИР 2 – Бургас

MИР 3 – Варна

МИР 4 – Велико Търново

МИР 6 – Враца

МИР 7 – Габрово

МИР 8 – Добрич

МИР 9 – Кърджали

МИР 10 – Кюстендил

МИР 11 – Ловеч

МИР 12 – Монтана

МИР 13 – Пазарджик

МИР 14 – Перник

МИР 15 – Плевен

МИР 16 – гр. Пловдив

МИР 17 – Пловдив Област

МИР 18 – Разград

МИР 19 – Русе

МИР 20 – Силистра

МИР 22 – Смолян

МИР 23 – София

(р-ни Витоша, Изгрев, Красно село, Лозенец, Младост, Панчарево, Студентски град, Триадица)

МИР 24 – София

(р-ни Възраждане, Искър, Кремиковци, Оборище, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец)

МИР 25 – София

(р-н Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел)

МИР 26 – София Област

МИР 27 – Стара Загора

МИР 28 – Търговище

29 МИР – Хасково

30 МИР – Шумен

ПЛАТФОРМА

Природа

Единственият начин да повишим за поколения напред благосъстоянието на българските граждани и да съхраним по-добре тяхното здраве в по-чиста природна и градска среда. Определянето на нуждите от инвестиции в екологосъобразни технологии и устойчиви решения и осигуряването на подходящо финансиране ще бъдат от възлово значение за постигането на целите, свързани с преодоляване на предизвикателствата от климатичните промени, необходимата адаптация и реформи за оформянето на нов модел на растеж.

Виж ОЩЕ

Модернизация и растеж на икономиката

Демократична България с реален план за работеща икономика. Планът съдържа мерки за растеж на икономиката, за намаляване на бюрокрацията, за спиране на кражбите и мн. др. Приоритетът за иновативно развитие обобщава множество процеси в икономиката: развитието на иновации и въвеждането им на пазара; стимулиране на научната дейност в областта на иновациите; стимулиране на частната инициатива и предприемачеството; ускорено технологично развитие.

Виж ОЩЕ

Свобода и справедливост

Възстановяването и укрепването на правовата държава и демокрацията в България изискват мобилизирани усилия за изграждане на независими и силни институции, работещи в публичен интерес, както и култивиране на активно гражданско общество. Това може да се постигне чрез реформи на конституционната и институционалната система, гаранции за участието на всички български граждани в политическия и изборния процес, чрез повишаване отговорността и отчетността на институциите.

Виж ОЩЕ

Публична администрация и сектор за сигурност

Преосмислянето на дейността на държавната и публичната администрация, която да постави централен фокус върху ефективна технологична и организационна поддръжка на вземането и изпълнението на управленски решения и предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса.

Виж ОЩЕ

Човешки капитал

За да можем да постигнем устойчиво развитие на човешки капитал в България, съответстващ на нуждите на третата и четвъртата индустриална революция, справянето с климатичните промени, както и грижата за бъдещето на демокрацията, трябва да повишим качеството на политиките в областта на образованието, науката и културата и да ги свържем в нов просвещенски проект.

Виж ОЩЕ

Публични финанси

Държавните приходи да са в размер, който оставя възможно най-много ресурс в ръцете на гражданите и бизнеса, и със структура, която изкривява възможно най-малко стимулите за съзидателно и иновативно стопанско действие.
Въз основа на задълбочени предварителни и последващи оценки на въздействието държавните разходи да са за политики, които гарантират възможно най-високо качество и най-адекватно количество публични блага.

Виж ОЩЕ

ЕС и външна политика

Активното участие на България в прилагането на Зелената сделка с цел ефективно и стратегически ориентирано реформиране на българската икономика, която трябва да стане по-конкурентоспособна и по-ориентирана към иновациите и производствата с висока добавена стойност;
Гарантирането на придобитите права на гражданите на ЕС в Обединеното Кралство след напускането му на ЕС.

Виж ОЩЕ