Ивайло Джокин


Ивайло Джокин е от град София, на 42 години, женен с две деца.

Ивайло е активен общественик работещ за просперитета на всички български граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, образование, раса, пол и религиозни убеждения.

Има дългогодишен опит като правен медиатор и помага при решаване на проблемите от различно естество на много семейства, деца, юноши и възрастни хора. 

Каузата му  е да работи за по-добро бъдеще и работеща държава, за ограничаване на престъпността, изграждане на инфраструктура и достъпна среда за свободното придвижване на хората.

Ще вложи цялата енергия за промяната на средата в която живеем с цел постигане на  сигурността и спокойствието на хората за осигуряването на равен старт в живота на всеки гражданин и на всяко семейство и това всеки да има дом, работа, образование и достоен живот.