СОФИЯ МИР 25 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 10

Магистър по право, работил като юрисконсулт в консултантски и търговски фирми, с опит в областта на търговското, вещното, административното, трудовото и облигационното право. От 2011 г. работи по темите храна и земеделие в екологично сдружение За Земята, а от 2012 г. е член на Управителния съвет на сдружението. Експерт по устойчиво селско стопанство, политики, свързани с ГМО, обща селскостопанска политика на ЕС и мерки за насърчаване на малки и средни земеделци. Член на Контролния съвет на ПП Зелените и участник в работната група по земеделие на партията.

 

Моите причини да вляза в битката за България:
От години работя по обществени каузи и се боря за реализирането на специфични политики и граждански инициативи. Това ме сблъсква ежедневно с основните проблеми на България: корупция, фасадна демокрация, липса на професионализъм и мотивация, незаинтересованост и много често формално отношение към реалните проблеми от страна на голямата част от администрацията и управленски органи в страната. Преминах през всички форми на защита на обществения интерес от протести, през организиране на граждански кампании до участие в експертни консултативни органи. Но осъзнах, че без политически партии, които реално да представляват гражданите, малкия и средния бизнес и които да са базирани на ценности, страната ни трудно ще продължи напред. Това са моите причини да приема отговорността и предизвикателството да се кандидатирам за предстоящите парламентарни избори.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 25

2. Зарица Георгиева Динкова
8. Иван Велков Велков
11. Петър Пламенов Кърджилов

Парламентарни избори в България (2017)