Иван Христов


Иван Христов е биолог с експертиза в управлението на водите и опазване на биологичното разнообразие с фокус върху басейна на река Дунав.

Каузата за опазване на българската природа го свързва с природозащитното движение през 1992 г., когато става симпатизант на Зелени Балкани, а от 1996 г. е член и на Сдружение “За дива природа Балкани”. Дълги години работи с международната природозащитна организация Световен фонд за дивата природа WWF.

От 2009 г. е член на Зелено движение. Участва в кампании и доброволчески дейности за на опазване на биоразнообразието, обявяване и управление на защитени територии.

Понастоящем работи като еколог в Институт за изследване на климата атмосферата и водите към българската академия на науките.

Завършва магистратура по екология и втора магистратура по хидробиология и опазване на водите през 1999 г. в Софийски Университет „св. Климент Охридски”.

Ще работи за експертност и прозрачност във вземането на решения за околната среда. 

Представител е на неправителствените организации в два консултативни съвета към министъра на околната среда и водите – Национален съвет по биологично разнообразие и Висшия консултативен съвет по водите.

За някои от най-големите посегателства върху природата научаваме постфактум. Решения, провокирани от алчност или просто глупост, продължават да се вземат на тъмно. Време е да спрем това!