СОФИЯ ОБЛАСТ, МИР 26 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 11

Роден съм през 1967 година в гр. Лом. От 1974 г. живее в гр. Костинброд. По професия е социален психолог. Работи с хора, които в голяма степен са уязвими и изолирани от обществения живот. Познава сферата на социалните дейности и услуги.

Моите причини да вляза в битката за България: С кандидатурата си се противопоставям на разграбването и разхищаването на обществени и природени ресурси от политически партии и мафиотски структури. Натрупах достатъчно житейски и професионален опит, който ще използвам, за да направя живота ни по-поносим, усилията на всички ни по-смислени, отношенията ни по-ясно регламентирани и хуманни.