ВАРНА, МИР 3 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 4

ШУМЕН, МИР 30 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 3

Илиян–Илиев-снимка

Илиян Илиев е роден в град Каспичан. Завършил е ТУ-Варна, Факултет „Екология и опазване на околната среда“, магистър еколог.

През 1995 година е сред основателите на Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ в гр. Варна. До днес е и председател на сдружението. От 1997 година работи на свободна практика като експерт, консултант и ръководител на проекти в сферата на екологичното образование и приложната екология. През 2014 година е сред инициаторите за провеждане на успешен референдум в град Каспичан за забраната за строителство на Инсинератор за медицински и животински отпадъци. Радетел е за чиста природа, без използването на ГМО, добив на Шистов газ, строеж на АЕЦ Белене.

 

Илиян Илиев: „Искам да помогна ПП „Зелените“ да се сдобият с парламентарно представителство, което да им позволи да са активни на законодателно ниво и това да доведе до необходимите промени в областта на Опазването на околната среда и използването на алтернативните източници на енергия.  

Дългогодишното ми участие в различни инициативи, кампании и проекти, ми дадоха възможност да натрупам опит в сферите на Управление на отпадъците, Използването на възобновяеми енергийни източници от домакинствата, пряка демокрация.

Смятам, че с придобитите теоретични знания, и практическа подготовка, познавам проблемите на сектора и ще съм полезен за тяхното решаване.“

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 3

6. Цанко Руменов Арабаджиев
7. Емилия Боянова Балчева
9. Милен Николаев Славов

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 30

6. Младелин Сашев Димитров