Илина Мутафчиева

Илина Мутафчиева е социален предприемач, работи за по-активно участие на младите хора, включването на уязвими групи и развитието на гражданското общество. Има дългогодишен опит в сферите на образованието, устойчивото развитие, правата на човека и демократично участие на гражданите. Участва в листата като представител на гражданската квота.

Магистър по „Международни икономически отношения“ в УНСС, владее френски и английски език. Лицензиран брокер на ценни книжа към Комисията по финансов надзор.  Понастоящем е докторант в Университета по национално и световно стопанство в катедра “МИО и бизнес“. 

Илина работи по редица кампании и инициативи на местно, национално и международно ниво.  Била е два мандата председател на Национален младежки форум – платформа обединяваща младежките организации в България, експерт в редица граждански организации и активист в редица обществени каузи. 

Носител на отличия за своята работа в сферите на доброволчество, хуманитарно лидерство и социално предприемачество. В момента Илина е част от Управителния съвет на Социалната чайна във Варна и съосновател на младежкото пространство за развитие на умения Зона 21. 

В следващия парламент, Илина ще работи за създаване на среда, която зачита правата на гражданите и гражданското участие и контрол, устойчив икономически растеж чрез налагане  принципите на кръговата икономика и социално предприемачество, качествено образование,  устойчивото развитие и социална справедливост. Илина вярва в това, че политиките трябва да бъдат основани на нуждите и потребностите на гражданите.

“Всички ние заслужаваме да живеем нормално в България”

Кандидат в 25 МИР с преференция 108 и водач в 28 МИР Търговище