Христо Иванов


Христо Иванов Иванов е на 38 години. Завършил е Природоматематическа гимназия “Академик Иван Ценов” в град Враца с профил география и немски език. Владее английски, испански и немски език.

Производител на водородни системи и пречиствателни системи GPR за двигатели с вътрешно горене повече от 10 години 

Помага на доброволни начала и консултира без заплащане част от организации свързани със природозащитата и защитата на бездомни животни. Участва в поддържането и озеленяването на доста зелени местности в региона на община Мездра, община Враца, община Криводол.

Вижда зеленото бъдеще на България в железопътната инфраструктурата на товарните превози като гарант за конкурентоспособност на българските пазари в ЕС и по света.

Вижда зеленото бъдеще на България в железопътната инфраструктурата на товарните превози като гарант за конкурентоспособност на българските пазари в ЕС и по света.

Привърженик на биоземеделието, считащ природата за единствен ресурс на туризъма и опазването като единствената алтернатива в бъдещето на България. Противник на замърсяващата енергетика и привърженик на рециклирането на отпадъци, повече озеленяване и велоалеи в градските условия.

“Зеленото е живот!!!”