РАЗГРАД, МИР 18 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 5

СИЛИСТРА 20 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 5

Георги–Момчев-снимка

Георги е роден в град Варна. Живее в Силистра от 2 годишен, възпитаник на ПМГ „Св. Климент Охридски” – Силистра, притежава над десет години опит в сферата на маркетинга, натрупан в София. Управлявал е екипи от над десет души. През последните две години усилено се занимава със земеделие и животновъдство, в частност – Сектор Пчеларство. Организирал е базар с дарителска цел на местно ниво.

Завършил през 2011 г. и 2012 г. съответно Бакалавър и Магистър в УНСС със специалност Икономика на Човешките ресурси. Владее английски език, руски и отчасти немски език.
Член на ПП „Зелените” от 2016 г.

 

Георги Момчев: Моите причини да вляза в битката за България:
– Концесионери, непозволяващи на представители от пчеларския бранш, а и не само да развиват семейния си бизнес в спокойна и сигурна среда;
– Безучастието и некомпетентността на повечето държавни институции, пряко свързани с развитието на земеделието и животновъдството в България;
– Неправилното разпределение на еврофондовете, обвързани с програмите за развитие на селските райони.
– Местното производство е представено предимно от малки и микро фирми, които не могат да се конкурират с големите производители и най-вече вносители на стоки от хранителновкусовия сектор;
– Искам да докажа на съгражданите си, че всеки един от тях може да бъде на мое място и да бъде полезен за околните.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 18

4. Надежда Друмева Бобчева

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 20

1. Златко Стефанов Куртев
3. Надежда Друмева Бобчева
4. Христо Жоров Иванов