ПЛОВДИВ-ГРАД, МИР 16 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 8

Роден в град Пловдив през 1980 година. По убеждения природозащитник, хуманист, защитник на гражданските права за достоен живот. По образование инженер по биотехнологии. Завършил висше образование в Университет по хранителни технологии – град Пловдив.

За кратко работи по научен проект към Българската академия на науките – Пловдив. От 2006 година до момента се занимава с консултантска дейност като е одитор на стандарти в сферата на системи за управление на околната среда, на безопасността на храните, управление на качеството и информационната сигурност.

По настоящем член на Управителният съвет на една от най-старите природозащитни организации в България – СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“.От 2012  година се занимава активно с проблеми свързани с околната среда, активното гражданство, опазване на културното наследство и проблемите с комуникацията между местната власт и институции с гражданите (основно в Община Пловдив).

Иска градове с повече зелени площи и по-чист въздух, стабилна икономика с реална подкрепа на малкия и среден бизнес. Разбира от качествено управление и може да помогне за нужните законодателни промени и реформи.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 16

7. Милена Иванова Найденова
9. Добромира Иванова Григорова
11. Петър Атанасов Пейчинов