Димо Стефанов


Димо Стефанов е природозащитник и иноватор в сферата на биологично земеделие и строителство с естествени материали. Придобива професионален и практически опит в Европа, Азия, Централна и Южна Америка.

През 2009 г. стартира проект за производство на редица продукти за биоземеделие и строителство на геодезични куполи.  Участва в многобройни неправителствени инициативи и кампании за местно развитие и природоопазване.

Израства в село Крън, завършва ПМГ “Никола Обрешков”, специалност “Биология и опазване на околната среда”, следва “Архитектура” и “Агрономство”.

Практикува редица екстремни спортове и намира подобряването на условията и развитието на алтернативния туризъм за основополагащо в устойчивия и здравословен начин на живот.

Сред приоритетите му са темите свързани с :

  •  биологичното земеделие;
  • стимулиране и защита на малките производители;
  • възможности за съживяване и развитие на по-малките населени места, инициативи за насърчаване и интегриране на млади хора в социално-икономическия живот на общината;
  • популяризиране на доброволчеството като важен социален и културен обмен.

 “За природосъобразен и хармоничен начин на живот!”

Линкове към социалните мрежи:

Instagram: @zendominc