Димитър Петрушев


Димитър Петрушев е основател на проекта „Наеми дърво“ – инициатива в подкрепа на българските производители. Има над 15 години стаж в публичния и неправителствения сектор в сфери като местното икономическо развитие, управлението на инвестиционни и социални проекти, развитието на местни общности, икономическата интеграция на социално маргинализирани общности, оптимизацията на системи за разделно събиране на отпадъци. Член на ПП „Зелено Движение“. Участва в самодейни състави и читалищни настоятелства.

Димитър e на 40 години, икономист, несемеен. Завършва Счетоводство и контрол в Икономическия университет във Варна и защитава магистърска степен по Финанси в Стопанска академия в Свищов. Специализирал е Политически комуникации в Училището по политика „Димитър Паница“. Работил е като експерт „Местно икономическо развитие“ и е работил по реализиране на проекти по предприсъединителните фондове и Оперативните програми след 2007 г. Понастоящем се занимава с частен бизнес с различни търговски и селскостопански дейности.