Димитър Иванов


Димитър Иванов е роден през 1979 г. в Димитровград. Завършил е “Финанси” в Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Свищов.  Понастоящем работи за голяма италианска компания, производител на текстил и облекло, чиято логистична база за Европа се намира в Димитровград. 

Специалист по логистика, транспорт, складиране и спедиция. Радетел за екологичен и икономичен транспорт. 

Активист на “Зелено движение” в Димитровград. 

За мен зеленото мислене и зелената идея винаги са били свързани със стабилен иконономически растеж.

Да опазим природата и природните си ресури е инвестиция в бъдещето. Като казваме „инвестиция“, имаме предвид точно това, което означава тази дума – нещо, което ще ни се върне и ще спечелим от него. 

Ако се фокусираме върху зелените идеи и осигурим енергийна ефективност и вложим средства във възобновяеми енергийни източници, ще видим как могат да се създават нови работни места. В допълнение ще остават повече свободни парични средства в домакинствата и бизнеса, които биха им позволили да се разширяват и развиват.

В социалните мрежи: Facebook